รหัสฝากันฝุ่น/ซีลสำหรับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

 

 

ฝากันฝุ่นหรือซีล ก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของตลับลูกปืนครับ โดยจะช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่น ฝุ่น ผงโลหะ หรือน้ำ เข้าไปในตลับลูกปืนแล้ว รวมถึงยังสามารถป้องกันสารหล่อลื่นไม่ให้รั่วหรือไหลออกมาได้อีกด้วยครับ เพราะถ้าหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนหรือสารหล่อลื่นรั่วไหลออกมา จะทำให้ตลับลูกปืนนั้น ๆ เสียหาย ทำให้เครื่องจักรทำงานต่อไม่ได้ หรืออาจติดไฟได้

 

การเลือกฝากันฝุ่นหรือซีล เราจะพิจารณาจาก 4 ปัจจัยนี้ครับ

1. สภาพแวดล้อมที่ตลับลูกปืนนั้นไปประกอบอยู่ มีฝุ่นละออง,น้ำ หรือเศษวัสดุอื่นๆที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรหรือไม่

2. ซีลที่เลือก จะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียดทานที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมากจนเกินไป

3. สะดวกต่อการติดตั้ง ถอด และดูแลรักษาได้ง่าย

4. ราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป แต่ก็ไม่ถูกจนคุณภาพต่ำเกินไปครับ

 

ฝากันฝุ่นหรือซีลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ครับ

1. ฝากันฝุ่นแบบไม่สัมผัส

ฝากันฝุ่นแบบไม่สัมผัส ปลายแผ่นซีลจะไม่มีการสัมผัสกับแหวนวงในของลูกปืน ซึ่งจะหมุนไปพร้อมกับเพลา ทำให้ไม่มีความเสียดทานเกิดขึ้น ทำให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ความเร็วสูงและมีอุณหภูมิสูงครับ

 

2. ฝากันฝุ่นแบบสัมผัส ซึ่งปลายแผ่นซีลจะสัมผัสกับแหวนวงในของลูกปืน ซึ่งจะหมุนไปพร้อมกับเพลา โดยทำมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น ยางสังเคราะห์ เรซิ่นสังเคราะห์ หรือ สักหลาด โดยแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ซีลน้ำมันยางสังเคราะห์ ที่ช่วยป้องกันฝุ่นได้มากกว่าแบบสักหลาด และรองรับงานที่ใช้ความเร็วสูง

 

ฝากันฝุ่นที่นิยมใช้ของตลับลูกปืน Koyo

1. ฝาเหล็กติดตายตัว

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: Z

สองด้าน: ZZ

 

2. ซีลยางแบบไม่สัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: 2RU

 

3. ซีลยางแบบสัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: RS

สองด้าน: 2RS

 

ฝากันฝุ่นที่นิยมใช้ของตลับลูกปืน NTN

 

1. ฝาเหล็กติดตายตัว

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: Z

สองด้าน: ZZ

 

2. ซีลยางแบบไม่สัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: LLB

 

3. ซีลยางแบบสัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: LLU

 

ฝากันฝุ่นที่นิยมใช้ของตลับลูกปืน NSK

 

1. ฝาเหล็กติดตายตัว

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: Z, ZS

สองด้าน: ZZ

 

2. ซีลยางแบบสัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: DU

สองด้าน: DDU

 

ฝากันฝุ่นที่นิยมใช้ของตลับลูกปืน SKF

 

1. ฝาเหล็กติดตายตัว

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: 2RZ, 2Z

 

2. ซีลยางแบบสัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

ด้านเดียว: RS, RS1, RSH

สองด้าน: 2RS, 2RSH

 

ฝากันฝุ่นที่นิยมใช้ของตลับลูกปืน GJP

 

1. ฝาเหล็กติดตายตัว

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: ZZ

 

2. ซีลยางแบบสัมผัส

เบอร์ต่อท้ายตลับลูกปืน

สองด้าน: 2RS

ตารางสรุปรหัสฝากันฝุ่นของตลับลูกปืนแต่ละยี่ห้อ

    KOYO NTN NSK SKF GJP
ด้านเดียว ฝาเหล็กติดตายตัว Z Z Z, ZS    
ฝาเหล็กเอาออกได้ ZX        
ซีลยางแบบสัมผัส RS   DU RS, RS1, RSH  
สองด้าน ฝาเหล็กติดตายตัว ZZ ZZ ZZ 2RZ, 2Z ZZ
ฝาเหล็กเอาออกได้ ZZX        
ซีลยางแบบไม่สัมผัส 2RU LLB      
ซีลยางแบบสัมผัส 2RS LLU DDU 2RS 2RS

 

 

<ตลับลูกปืน> <ตลับลูกปืนตุ๊กตา><แบริ่ง><ตลับลูกปืน KOYO><ตลับลูกปืน NTN><ตลับลูกปืน NSK><ตลับลูกปืน SKF><ตลับลูกปืน ซื้อที่ไหน><Bearing>

<ลูกปืนเข็ม><ตลับลูกปืนตุ๊กตา><ลูกปืนตุ๊กตา><ตลับลูกปืนรถยนต์><ตลับลูกปืนอุตสาหกรรม><อะไหล่รถยนต์><จารบี><ลูกปืนล้อ><ลูกรอกสายพาน><ดุมล้อ>

<ฝากันฝุ่นตลับลูกปืน><บทความเกี่ยวกับตลับลูกปืน>

ที่อยู่: 87 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

เบอร์โทรศัพท์: 02-449-8471 (ฝ่ายอะไหล่รถยนต์), 02-449-8499 (ฝ่ายอุตสาหกรรม)

Line: @vibhu

E-mail: sales.vibhu@gmail.com