ตลับลูกปืน

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

Deep Groove Ball Bearings

คุณสมบัติ:

 • เป็นตลับลูกปืนที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • มีวงแหวนในและวงแหวนนอกเป็นแบบวงโค้ง (circular arcs)

ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความเร็วสูง เสียงรบกวนและความสะเทือนต่ำ

การรับแรง: รับแรงในแนวรัศมีได้และแนวแกนได้เล็กน้อย

การใช้งานหลัก:

 • มอเตอร์ไฟฟ้า
 • รถยนต์
 • เครื่องจักรการเกษตร
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก: 608 6201 6202 6203 6204 6205

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

Angular Contact Ball Bearings

คุณสมบัติ:

 • มีมุมสัมผัสหลายแบบได้แก่ 15 ° , 30 °, 45 ° โดยที่
 • มุมสัมผัสน้อย เหมาะกับงานที่ใช้ความเร็วสูง
 • มุมสัมผัสมาก เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงในแนวแกนมาก

ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความเร็วสูงและต้องการความเที่ยงตรงมาก

การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทิศทางเดียว

การใช้งานหลัก:

 • แถวเดียว: เครื่องกัดชิ้นงาน CNC, Ball screw support, ล้อหน้าของรถขนาดเล็ก, มอเตอร์ความถี่สูง
 • แถวเดียวประกบคู่กัน: เครื่องเป่าอากาศ, เครื่องอัดอากาศ, เกียร์หรือชุดส่งกำลัง

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม: 7205 7305 B

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้

Self-Aligning Ball Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดแบริ่งส์สามารถหมุนได้รอบศูนย์กลางของตลับลูกปืน
 • รางของวงแหวนนอกสามารถปรับศูนย์เพื่อให้สอดคล้องกับเพลาที่บิดไปได้

ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่ความเร็วรอบสูงและตัวเพลามีการเยื้องศูนย์เล็กน้อย

การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้เล็กน้อย

การใช้งานหลัก:

 • ชุดเสื้อตุ๊กตาของตลับลูกปืน
 • ชุดเพลาส่งกำลังของเครื่องงานไม้

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้: 1211, 1311 K, 2211

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

Cylindrical Roller Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นทรงกระบอกและสัมผัสกับรางวิ่งเป็นเส้นตรง เพื่อให้สามารถรับแรงแนวรัศมีได้มาก
 • สามารถถอดแยกวงแหวนในหรือวงแหวนนอกได้

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระสูงๆและแรงกระแทกในแนวรัศมี

การรับแรง: ในแนวรัศมีสูง

การใช้งานหลัก:

 • มอเตอร์ขนาดกลางและใหญ่
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • มอเตอร์ฉุดลาก

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก: NU 205 NJ 204 NUP 2306 N 204 NF 309

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

Tapered Roller Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดแบริ่งส์จะเป็นทรงกรวย โดยโครงสร้างของขอบวงแหวนในเป็นตัวนำร่องเม็ดลูกปืน
 • สามารถถอดแยกวงแหวนในหรือวงแหวนนอกได้ เพื่อช่วยในการติดตั้งได้ง่าย
 • สามารถเพิ่มจำนวนและขนาดเม็ดลูกกลิ้งได้

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระสูงๆ หรือรับแรงกระแทก

การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้สูง  และจะรับแรงในแนวรัศมีได้สูงขึ้น หากเพิ่มจำนวนหรือขนาดเม็ดแบริ่งส์

การใช้งานหลัก:

 • รถยนต์
 • เครื่องจักรก่อสร้าง
 • เครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดเรียว: 30205, 32218 , 518445/10, 12649/10

ตลับลูกปืนเม็ดหมอน 2 แถว

Spherical Roller Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นแบบถังไม้โค้ง (Barrel)
 • ตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถปรับตัวเองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาได้
 • ชนิดที่วงในเป็นทรงเรียวสามารถติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายด้วยการใช้ปลอกปรับขนาดเพลา
 • มีรูสำหรับใส่สารหล่อลื่นบนแหวนนอก

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่ต้องรับภาระหนักๆ หรือมีแรงกระแทก

การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้สองทิศทาง

การใช้งานหลัก:

 • เกียร์ทดรอบ
 • เครื่องจักรงานไม้
 • เครื่องจักรทำกระดาษ

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดหมอน 2 แถว: 22215, 22317 K, 22224 EK

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน

Thrust Ball Bearings

คุณสมบัติ:

 • ประกอบด้วยแหวนทรงแบน 2แผ่นประกบกับเม็ดลูกปืนและรัง

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระแนวแกนได้ทิศทางเดียว

การรับแรง: ในแนวแกนได้สูง ไม่สามารถรับแรงแนวรัศมีได้

การใช้งานหลัก:

 • สลักล้อรถยนต์
 • เพลาจับเครื่องกลึง

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน: 51106, 51204, 51111, T 5085, T50RC

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน

Spherical Thrust Ball Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดแบริ่งส์แท่งกลมผิวโค้งทรงถังไม้ จัดวางตำแหน่งเป็นมุมเอียง
 • มีความทนทานต่อภาระในแนวแกนได้มาก

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระในแนวแกนสูงและมีแรงแนวรัศมีบางส่วน

การรับแรง: ในแนวแกนได้มาก แต่ในแนวรัศมีได้น้อย

การใช้งานหลัก:

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ
 • เครื่องตัดเจาะ
 • เครื่องฉีดพลาสติก

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน: 29326, 29412, 29420

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

Needle Roller Bearings

คุณสมบัติ:

 • เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นทรงกระบอกและสัมผัสกับรางวิ่งเป็นเส้นตรง
 • ชุดแหวนที่บาง เพื่อประหยัดพื้นที่

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานในเครื่องจักรเล็ก ที่มืพื้นที่จำกัด

การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย

การใช้งานหลัก:

 • เครื่องยนต์รถยนต์
 • ระบบส่งกำลัง
 • ปั๊ม

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดเข็ม: HMK 5030, TLA 3016Z

ตลับลูกปืนตุ๊กตา

Bearing Unit

คุณสมบัติ:

 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ถูกประกอบเข้ากับตัวเสื้อหลายลักษณะ
 • รองรับการหมุนของอุปกณ์ที่ไม่ต้องมีการออกแบบและติดตั้งที่พิเศษมาก

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่มีพื้นที่จำกัด ต้องการความเรียบง่ายในการติดตั้ง

การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย

การใช้งานหลัก:

 • สายพานลำเลียง
 • เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องการความต่อเนื่อง
 • เครื่องจักรกลการเกษตร

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนตุ๊กตา: UCP 205, UCF 207, UCFL 208-108

ลูกปืน Plummer Block

Plummer Block Housing

คุณสมบัติ:

 • ตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยตัวเสื้อและตลับลูกปืน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การใช้งานเป็นหลัก
 • ชุดเสื้อสามารถใส่ได้ทั้งกับตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้, ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง 2 แถว
 • มีซีลหลากหลายแบบสำหรับกันฝุ่นละอองและน้ำเข้าไปที่ตลับลูกปืน

ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่ต้องการรับภาระสูงๆและและการสั่นสะเทือน

การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย

การใช้งานหลัก:

 • ลูกกลิ้งรีดเหล็ก
 • เตาอบ
 • เครื่องอบกระดาษ

ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืน Plummer Block: SN 520, SNL 510-608, SNL 522

 

<ตลับลูกปืน> <ตลับลูกปืนตุ๊กตา><แบริ่ง><ตลับลูกปืน KOYO><ตลับลูกปืน NTN><ตลับลูกปืน NSK><ตลับลูกปืน SKF><ตลับลูกปืน ซื้อที่ไหน><Bearing>

<ลูกปืนเข็ม><ตลับลูกปืนตุ๊กตา><ลูกปืนตุ๊กตา><ตลับลูกปืนรถยนต์><ตลับลูกปืนอุตสาหกรรม><อะไหล่รถยนต์><จารบี><ลูกปืนล้อ><ลูกรอกสายพาน><ดุมล้อ>

ที่อยู่: 87 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

เบอร์โทรศัพท์: 02-449-8471 (ฝ่ายอะไหล่รถยนต์), 02-449-8499 (ฝ่ายอุตสาหกรรม)

Line: @vibhu

E-mail: sales.vibhu@gmail.com