ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

Deep Groove Ball Bearings

 • คุณสมบัติ: เป็นตลับลูกปืนที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ, มีวงแหวนในและวงแหวนนอกเป็นแบบวงโค้ง (circular arcs)
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความเร็วสูง เสียงรบกวนและความสะเทือนต่ำ
 • การรับแรง: รับแรงในแนวรัศมีได้และแนวแกนได้เล็กน้อย
 • การใช้งานหลัก: มอเตอร์ไฟฟ้า, รถยนต์, เครื่องจักรการเกษตร, เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก: 608, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

Angular Contact Ball Bearings

 • คุณสมบัติ: มีมุมสัมผัสหลายแบบได้แก่ 15 ° , 30 °, 45 ° โดยที่
  • มุมสัมผัสน้อย เหมาะกับงานที่ใช้ความเร็วสูง
  • มุมสัมผัสมาก เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงในแนวแกนมาก
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความเร็วสูงและต้องการความเที่ยงตรงมาก
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทิศทางเดียว
 • การใช้งานหลัก:
  • แถวเดียว: เครื่องกัดชิ้นงาน CNC, Ball screw support, ล้อหน้าของรถขนาดเล็ก, มอเตอร์ความถี่สูง
  • แถวเดียวประกบคู่กัน: เครื่องเป่าอากาศ, เครื่องอัดอากาศ, เกียร์หรือชุดส่งกำลัง
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม: 7205, 7305 B

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้

Self-Aligning Ball Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดแบริ่งส์สามารถหมุนได้รอบศูนย์กลางของตลับลูกปืน, รางของวงแหวนนอกสามารถปรับศูนย์เพื่อให้สอดคล้องกับเพลาที่บิดไปได้
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่ความเร็วรอบสูงและตัวเพลามีการเยื้องศูนย์เล็กน้อย
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้เล็กน้อย
 • การใช้งานหลัก: ชุดเสื้อตุ๊กตาของตลับลูกปืน, ชุดเพลาส่งกำลังของเครื่องงานไม้
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้: 1211, 1311 K, 2211

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

Cylindrical Roller Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นทรงกระบอกและสัมผัสกับรางวิ่งเป็นเส้นตรง เพื่อให้สามารถรับแรงแนวรัศมีได้มาก, สามารถถอดแยกวงแหวนในหรือวงแหวนนอกได้
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระสูงๆและแรงกระแทกในแนวรัศมี
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีสูง
 • การใช้งานหลัก: มอเตอร์ขนาดกลางและใหญ่, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์ฉุดลาก
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก: NU 205, NJ 204, NUP 2306, N 204, NF 309

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

Tapered Roller Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดแบริ่งส์จะเป็นทรงกรวย โดยโครงสร้างของขอบวงแหวนในเป็นตัวนำร่องเม็ดลูกปืน, สามารถถอดแยกวงแหวนในหรือวงแหวนนอกได้ เพื่อช่วยในการติดตั้งได้ง่าย, สามารถเพิ่มจำนวนและขนาดเม็ดลูกกลิ้งได้
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระสูงๆ หรือรับแรงกระแทก
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้สูง  และจะรับแรงในแนวรัศมีได้สูงขึ้น หากเพิ่มจำนวนหรือขนาดเม็ดแบริ่งส์
 • การใช้งานหลัก: รถยนต์, เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดเรียว: 30205, 32218 , 518445/10, 12649/10

ตลับลูกปืนเม็ดหมอน 2 แถว

Spherical Roller Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นแบบถังไม้โค้ง (Barrel), ตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถปรับตัวเองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาได้, ชนิดที่วงในเป็นทรงเรียวสามารถติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายด้วยการใช้ปลอกปรับขนาดเพลา, มีรูสำหรับใส่สารหล่อลื่นบนแหวนนอก
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่ต้องรับภาระหนักๆ หรือมีแรงกระแทก
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีและแนวแกนได้สองทิศทาง
 • การใช้งานหลัก: เกียร์ทดรอบ, เครื่องจักรงานไม้, เครื่องจักรทำกระดาษ
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดหมอน 2 แถว: 22215, 22317 K, 22224 EK

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน

Thrust Ball Bearings

 • คุณสมบัติ: ประกอบด้วยแหวนทรงแบน 2แผ่นประกบกับเม็ดลูกปืนและรัง
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระแนวแกนได้ทิศทางเดียว
 • การรับแรง: ในแนวแกนได้สูง ไม่สามารถรับแรงแนวรัศมีได้
 • การใช้งานหลัก: สลักล้อรถยนต์, เพลาจับเครื่องกลึง
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน: 51106, 51204, 51111, T 5085, T50RC

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน

Spherical thrust Ball Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดแบริ่งส์แท่งกลมผิวโค้งทรงถังไม้ จัดวางตำแหน่งเป็นมุมเอียง, มีความทนทานต่อภาระในแนวแกนได้มาก
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่รับภาระในแนวแกนสูงและมีแรงแนวรัศมีบางส่วน
 • การรับแรง: ในแนวแกนได้มาก แต่ในแนวรัศมีได้น้อย
 • การใช้งานหลัก: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ, เครื่องตัดเจาะ, เครื่องฉีดพลาสติก
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน: 29326, 29412, 29420

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

Needle Roller Bearings

 • คุณสมบัติ: เม็ดลูกกลิ้งจะเป็นทรงกระบอกและสัมผัสกับรางวิ่งเป็นเส้นตรง, ชุดแหวนที่บาง เพื่อประหยัดพื้นที่
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานในเครื่องจักรเล็ก ที่มืพื้นที่จำกัด
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย
 • การใช้งานหลัก: เครื่องยนต์รถยนต์, ระบบส่งกำลัง, ปั๊ม
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนเม็ดเข็ม: HMK 5030, TLA 3016Z

ตลับลูกปืนตุ๊กตา

Bearing Unit

 • คุณสมบัติ: ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ถูกประกอบเข้ากับตัวเสื้อหลายลักษณะ, รองรับการหมุนของอุปกณ์ที่ไม่ต้องมีการออกแบบและติดตั้งที่พิเศษมาก
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่มีพื้นที่จำกัด ต้องการความเรียบง่ายในการติดตั้ง
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย
 • การใช้งานหลัก: สายพานลำเลียง, เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องการความต่อเนื่อง, เครื่องจักรกลการเกษตร
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืนตุ๊กตา: UCP 205, UCF 207, UCFL 208-108

ลูกปืน Plummer Block

Plummer Block Housing

 • คุณสมบัติ: ตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยตัวเสื้อและตลับลูกปืน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การใช้งานเป็นหลัก, ชุดเสื้อสามารถใส่ได้ทั้งกับตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้, ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง 2 แถว, มีซีลหลากหลายแบบสำหรับกันฝุ่นละอองและน้ำเข้าไปที่ตลับลูกปืน
 • ชนิดของงานที่เหมาะสม: งานที่ต้องการรับภาระสูงๆและและการสั่นสะเทือน
 • การรับแรง: ในแนวรัศมีได้มาก ในแนวแกนได้เล็กน้อย
 • การใช้งานหลัก: ลูกกลิ้งรีดเหล็ก, เตาอบ, เครื่องอบกระดาษ
 • ตัวอย่างรหัสตลับลูกปืน Plummer Block: SN 520, SNL 510-608, SNL 522

 

 

บทความเกี่ยวกับตลับลูกปืนที่น่าสนใจ

 

tag <ตลับลูกปืน> <ตลับลูกปืนตุ๊กตา><แบริ่ง><ตลับลูกปืน KOYO><ตลับลูกปืน NTN><ตลับลูกปืน NSK><ตลับลูกปืน SKF><ตลับลูกปืน ซื้อที่ไหน><Bearing>

<ลูกปืนเข็ม><ตลับลูกปืนตุ๊กตา><ลูกปืนตุ๊กตา><ตลับลูกปืนรถยนต์><ตลับลูกปืนอุตสาหกรรม><อะไหล่รถยนต์><จารบี><ลูกปืนล้อ><ลูกรอกสายพาน><ดุมล้อ>

บริษัท วิภูพานิช จำกัด

87 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Email: sales.vibhu@gmail.com     Line: @vibhu

โทรศัพท์: 02-449-8499 (ฝ่ายอุตสาหกรรม), 02-449-8471-76 (ฝ่ายอะไหล่รถยนต์)